Certificeringer

Rainforce Alliance

certificeringsseglet bidrager til bevaring af økosystemer, beskyttelse af naturtyper og til opretholdelse af den biologiske diversitet. Mærket garanterer yderligere at bønderne har anstændige arbejds og levevilkår, adgang til uddannelse og drikkevand samt hjælp til at formindske, forbedre produkternes kvalitet og forsøge produktiviteten.

Økologisk landbrug

er baseret på en række mål og grundsætninger samt på fælles praksis, udviklet med det formål at minimere menneskets indvirkning på miljøet; det er en produktions- metode der ikke benytter pesticider, kunstige gødningsstoffer eller skadelige kemiske stoffer og som respektere ligevægten mellem mennesker, jorden, planterne og dyrene. Forbrug af økologiske produkter bidrager til økosystemernes balance , til nedbringelse af forureningen ved at fremme den biologiske mangfoldighed og til bevarelse af naturressourcerne som følge af denne produktionsmodels tilsagn til bæredygtig udvikling.

Kaffe fra Colombia

Programmet 100% Colombiansk kaffe opstod som en innovation med det formål at promovere Og markedsføre en kaffe der er 100% ren oprindelse. Ved en fælles indsats bringer lands- Foreningen af colombianske kaffedyrkere og risteanlæg rundt om i verdenen diverse mærker 100% colombiansk kaffe til forbrugerne som således får tilfredsstillet deres behov.

Fair Trade

er en form for økonomisk samarbejde baseret på dialog, gennemsigtighed og respekt. Formålet er at opnå en større lighed i den internationale handel og sikre at producenten får en retfærdig pris for sine varer.
Fair trade søger at opnå bedre levevilkår for mindre bemidlede arbejdstagere for så vidt angår sundhed, uddannelse, adgang til drikkevand, sanitet og beskyttelse af menneskerettighederne.

Denne certificering omfatter ligeledes miljøhensyn, idet den beskytter økosystemerne og den biologiske mangfoldighed i almindelighed.

Koncept

Delta Q er en ny forbruger kaffe oplevelse, som vil øge den hjemlige stemning.

Nydelse af raffinement og passion for den bedste kaffe er nu tilgængelig i dit hjem. Med dine venner, familie eller bare alene vækker Delta Q en unik og sjælden nydelse, som overgår alle dine forventninger.

Delta Q giver en vis ” je ne saia quoi” til dit liv, så du kan nyde et univers , hvor passion for kaffe giver dig en tilfredshed.

Forestil dig at du altid har den rigtige smag, til det eneste øjeblik, det er hvad Delta Q tilbyder dig, oprindelsen af de bedste ægte kaffetyper.

Derfor er Delta Q den perfekte kaffe at drikke i hjemmet.

Cayman Coffee ApS - Eskemosegårdsalle 9 - 3460 Birkerød - tlf.: +45 40151063